113.3 KB
Резултати от извършените финансови одити за изразяване на становище по годишните финансови отчети за 2012 г. на държавните висши училища
280.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Аграрния университет – Пловдив, за 2012 г.
261.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, за 2012 г.
263.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за 2012 г.
293.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ – Варна, за 2012 г.
254.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшето държавно училище „Колеж по телекомуникации и пощи” за 2012 г.
351.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов” за 2012 г.
275.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” за 2012 г.
314.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Военна академия „Г.С. Раковски“ за 2012 г.