Чрез ЦАИС ЕОП се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори

Виж още
Обща информация

Виж още
Вътрешни правила

Виж още
Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

Виж още
Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Виж още
Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява

Виж още
Обществени поръчки, възлагани чрез покана през определени лица

Виж още

Чрез ЦАИС ЕОП се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори

Виж още