560.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето строително училище "Л. Каравелов" - София, за 2019 г.
560.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, за 2019 г.
578.2 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Аграрен университет - Пловдив, за 2019 г
514.1 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - гр. Пловдив, за 2019 г.
373.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет, гр. София, за 2019 г.
342.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, за 2019 г.
340.4 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София за 2019 г.
350.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Университета "Проф. д-р Ас. Златаров", гр. Бургас за 2019 г.
447.1 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето училище по телекомуникации и пощи, гр. София, за 2019 г.