587.8 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2020 г.
671.5 KB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на външните работи за 2020 г.
623.1 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
645.9 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
602.6 KB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на финансите за 2020 г.
697.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г.
534.6 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Администрацията на президента за 2020 г.
532.6 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националния статистически институт за 2020 г.
615.7 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на годишния финансов отчет на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2020 г.