272.5 KB

Одитно становище за отказ за заверка

Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Омуртаг за 2016 г.
264.0 KB

Одитно становище за заверка с резерви

Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Самоков за 2016 г.
316.0 KB

Одитно становище за отказ за заверка

Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Братя Даскалови за 2016 г.
305.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Ветово за 2016 г.
347.0 KB

Одитно становище за заверка с резерви

Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Долна Митрополия за 2016 г.
313.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Каолиново за 2016 г.
292.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Кнежа за 2016 г.
250.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Левски за 2016 г.
272.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Община Провадия за 2016 г.