202.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Централната избирателна комисия за 2017 г.
105.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Българската национална телевизия за 2017 г.
106.3 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Българската телеграфна агенция за 2017 г.
314.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Българската академия на науките за 2017 г.
192.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на енергетиката за 2017 г.
277.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
199.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Народното събрание за 2017 г.
95.9 KB

Връзка към интернет страницата на Комисията за финансов надзор:
http://www.fsc.bg/bg/

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
208.5 KB

Връзка към интернет страницата на Министерството на правосъдието:
http://www.justice.government.bg/

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на правосъдието за 2017 г.