629.5 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени на 06.11.2016 г.
179.0 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП„Единна народна партия” през 2011г.
181.0 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „Национален фронт за спасение на България”
156.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
152.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „Българска демократична общност”
181.0 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „ВМРО - Българско национално движение”през 2011г.
215.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „ГЕРБ” през 2011 г.
186.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „Ред, законност и справедливост” през 2011 г.
212.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП “Българска социалистическа партия
168.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „Атака” през 2011 г.
224.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „Български земеделски народен съюз
153.0 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на ПП „Партия за хората от народа” през 2011 г.
218.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на Коалиция „Съюз на десните сили”
220.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с ПК на регистрираните ИК за издигане на кандидати- за президент В.Йосифов и вицепрезидент Е.Димитров, и за президент Н.Василев и вицепрезидент В.Савов
243.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с ПК на регистрираните ИК за издигане на кандидати- за президент С.Витков и вицепрезидент В.Мицов, и за президент Д.Куцаров и вицепрезидент К.Тодорoва
203.5 KB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с ПК на регистрирания ИК за издигане на кандидат за президент А. Петров и кандидат за вицепрезидент Н. Георгиев