Одитни доклади/извлечения от одитни доклади, които са били изпратени на  Прокуратурата на Република България и за които е възникнало основание за оповестяване, след приключили наказателни производства

372.8 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение 1 от доклад за одит за съответствие при управление на предоставени със ЗДБР за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от Южна България за 2013 и 2014 г.
343.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение 2 от доклад за одит за съответствие при управление на предоставени със ЗДБР за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от Южна България за 2013 и 2014 г.
406.8 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение 3 от доклад за одит за съответствие при управление на предоставени със ЗДБР за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от Южна България за 2013 и 2014 г.
262.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение 4 от доклад за одит за съответствие при управление на предоставени със ЗДБР за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от Южна България за 2013 и 2014 г.
310.3 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от доклад за одит за съответствие при управление на предоставени със ЗДБР за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от Северна България за 2013 и 2014 г.
330.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за законосъобразност при разходването на целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища в общините от област Велико Търново за периода 2015 -2016 г.
486.9 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната художествена академия за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
684.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление в Община Шабла за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2016 г.
1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2019 г.
369.8 KB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
497.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Извлечение от одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Годеч за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
529.3 KB

Категория: Управление на евросредства

Тип: Одит на изпълнение

Извлечение от одитен доклад за извършен одит: Мониторинг и оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2018 г.
1.3 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Специфичен одит

Извлечение от одитен доклад за извършен одит на Държавно предприятие ,,Haционална компания ,,Железопътна инфраструктура" зa периода от 01.01.2015 r. до 31.12.2016 r.
424.8 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Извлечение от одитен доклад за извършен одит на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“ ЕАД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
296.5 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Извлечение от одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2018 г.
300.8 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Финансов одит

Извлечение от одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.