111.0 KB
Обобщен доклад за резултатите от извършените финансови одити на годишните финансови отчети за 2013 г. на общините в Република България
261.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Аксаково за 2013 г.
107.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Горна Оряховица за 2013 г.
253.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Долни Чифлик за 2013 г.
271.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Дулово за 2013 г.
246.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Попово за 2013 г.
274.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Провадия за 2013 г.
284.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Разград за 2013 г.
264.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Севлиево за 2013 г.