404.6 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ардино за 2017 г.
454.9 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Бойница за 2017 г.
477.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Братя Даскалови за 2017 г.
444.8 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Етрополе за 2017 г.
442.9 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Криводол за 2017 г.
407.7 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Несебър за 2017 г.
399.1 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пордим за 2017 г.
388.6 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Троян за 2017 г.
466.6 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белица за 2017 г.