Съгласно т. 74 от ДДС № 08 от 2018 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети за 2018 г., одитирани от Сметната палата.

 

344.4 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив за 2018 г.
374.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. София за 2018 г.
340.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Аграрния университет - гр. Пловдив за 2018 г.
341.5 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Варна за 2018 г.
376.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висше училище по телекомуникации и пощи за 2018 г.
340.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Икономическия университет - гр. Варна за 2018 г.
340.1 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет - гр. Плевен за 2018 г.
350.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна за 2018 г.
371.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" за 2018 г.