344.4 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив за 2018 г.
374.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. София за 2018 г.
340.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Аграрния университет - гр. Пловдив за 2018 г.
341.5 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Варна за 2018 г.
376.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висше училище по телекомуникации и пощи за 2018 г.
340.3 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Икономическия университет - гр. Варна за 2018 г.
340.1 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет - гр. Плевен за 2018 г.
350.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна за 2018 г.
371.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" за 2018 г.