1.0 MB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Несебър за 2020 г.
600.5 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Долни Дъбник за 2020 г.
595.7 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Долни Чифлик за 2020 г.
537.6 KB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Сливо поле за 2020 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

эОдитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Сунгурларе за 2020 г.
601.9 KB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Аксаково за 2020 г.
602.7 KB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Велики Преслав за 2020 г.
622.6 KB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Дългопол за 2020 г.
654.5 KB

Категория: Общини

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елхово за 2020 г.