452.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов” за 2011 г.
307.0 KB
Одитен доклад и стaновище за заверка на годишния финансов отчет на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2011 г. за извършен финансов одит
251.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна за 2011 г.
284.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на Висше държавно училище „Колеж по телекомуникации и пощи”
313.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Великотърновския университет ”Св. св. Кирил и Методий” за 2011 г.
309.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” за 2011 г.
252.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2011 г.
245.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Технически университет – Варна за 2011 г.
475.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Технически университет – гр. София, за 2011 г.