45.5 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Българска демократична общност за 2011 г.
41.5 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Политическа партия Солидарност за 2011 г.- от 2 препоръки, 2 не са изпълнени
38.0 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Партия на зелените за 2011 г.
41.5 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Партия на либералната алтернатива и мира за 2011 г.
44.5 KB
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имуществона ПП Вот Консерватори за 2011 г.
47.5 KB
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имуществона ПП Другата България за 2011 г.
42.5 KB
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имуществона ПП Политически клуб „Екогласност” за 2011 г.
49.5 KB
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имуществона ПП Българска социалдемокрация за 2011 г.
42.0 KB
Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имуществона ПП Движение „Свободен избор” за 2011 г.
73.5 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Национален фронт за спасение на България за 2011 г.
44.5 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Национална политическа партия „Българе” за 2011 г.
41.0 KB
Доклад за изпълнението на препоръките по извършен одит за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП Национално движение единство за 2011 г. - от 1 препоръка, 1 не е изпълнена