1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Приморско за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Роман, Област Враца за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Червен бряг, Област Плевен, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на договорите за концесии на имоти – общинска собственост, на Общините Бургас и Созопол за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.9 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Елин Пелин за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Брезово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
2.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Родопи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Мъглиж за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
2.3 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Асеновград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на Община Бобов дол за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.9 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Стамболийски за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
2.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Ардино за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дряново, Област Габрово за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Бойчиновци, Област Монтана за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ветово, област Русе, за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.