1.4 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Монтана за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.2 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Видин за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.6 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дългопол, област Варна, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Враца за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Карнобат за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
1.3 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Луковит, Област Ловеч, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Антоново, Област Търговище за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Бяла, Област Варна за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1006.2 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Хисаря за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
1.2 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Самуил, област Разград , за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1005.4 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сливо поле, Област Русе, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1.1 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Хайредин, Област Враца, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
748.1 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Куклен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
1.3 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Сопот за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
825.8 KB
Одитен доклад за за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
854.3 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Черноочене за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.