1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Перник за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
1.2 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Община Бобошево за периода 01.01.2021 до 31.12.2022
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Община Брацигово за периода 01.01.2021 до 31.12.2022
1.2 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Долни Дъбник, Област Плевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
1.2 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Златарица, област Велико Търново за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
1.2 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Своге за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Долни чифлик, Област Варна за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
1.3 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Исперих, област Разград за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ружинци, Област Видин за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
2.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси на Общините Марица, Малко Търново и Перущица за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Гурково за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Чавдар, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
2.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Драгоман за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Костинброд за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сливница, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Столична община – Район Илинден за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.