996.3 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Априлци, Област Ловеч, за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Разград за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.4 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Монтана за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.2 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Видин за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.6 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дългопол, област Варна, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Враца за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Карнобат за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
1.3 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Луковит, Област Ловеч, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Антоново, Област Търговище за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Бяла, Област Варна за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1006.2 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Хисаря за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
1.2 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Самуил, област Разград , за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
1005.4 KB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сливо поле, Област Русе, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1.1 MB
Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Хайредин, Област Враца, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.