1.3 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Исперих, област Разград за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ружинци, Област Видин за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
2.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси на Общините Марица, Малко Търново и Перущица за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Гурково за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Чавдар, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
2.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Драгоман за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Костинброд за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сливница, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Столична община – Район Илинден за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Столична община – Район Сердика за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1010.7 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Ковачевци за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
4.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти -общинска собственост в Общините Елхово, Разлог, Свиленград, Царево и Чепеларе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
4.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Общините Банско, Златоград, Несебър, Харманли и Ямбол за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.9 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен на одит съответствие при управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост в Община Велинград за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за изпълнение на одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Сапарева баня за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.