1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Бойчиновци, Област Монтана за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.1 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ветово, област Русе, за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Цар Калоян, област Разград, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен oдит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Каспичан, Област Шумен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Гулянци, Област Плевен, за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.8 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Якимово, Област Монтана за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Никопол, Област Плевен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Полски Тръмбеш, Област Велико Търново за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.4 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Хитрино, област Шумен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.6 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Провадия, област Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
1.5 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
1.2 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
1.7 MB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Лъки за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.