602.5 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" за 2020 г.
785.1 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, гр. София за 2020 г.
544.8 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Военната академия "Г.С.Раковски", гр. София за 2020 г.
543.2 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", гр. Варна за 2020 г.
548.1 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", гр. София за 2020 г.
602.5 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" за 2020 г.
583.5 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2020 г.
558.0 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Химикотехнологичния и металургичен университет, гр. София за 2020 г.
596.8 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет Университета „Проф. д-р Ас. Златаров“, гр. Бургас за 2020 г.