По финансирането на предизборните кампании

ВЪПРОС: Какъв е допустимият размер на средствата, с които кандидат, както и член на инициативен комитет могат да финансират предизборната кампания ? Намират ли приложение по отношение на тези средства разпоредбите на чл. 167, ал.1 и 2 от Изборния кодекс (ИК) ?

Виж още

По отчитането на предизборните кампании

ВЪПРОС: Следва ли приходи и разходи на политическа партия, които са направени преди началото на предизборната кампания, но са пряко свързани с нея (напр. дарения и др.) да се отчитат от партията като свързани с кампанията и съответно да преминават през обявената за целта банкова сметка ?

Виж още