Информация за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии за 2022 г. пред Сметната палата

Указания за формата и съдържанието и образци на документи към годишните финансови отчети на политическите партии за 2022 г. пред Сметната палата

Прочети повече