Информация за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии за 2023 г.

Указания за формата и съдържанието и образци на документи към годишните финансови отчети на политическите партии за 2022 г. пред Сметната палата

Виж още