Информация за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии за 2020 г. пред Сметната палата

Информация за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии за 2020 г. пред Сметната палата

Прочети повече