222.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет нaКомисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г.
307.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Администрацията на президента за 2015 г.
226.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшия съдебен съвет на 2015 г.
214.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисия за защита на конкуренцията за 2015 г.
131.1 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисия за защита на личните данни за 2015 г.
147.6 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисия за защита от дискриминация за 2015 г.
359.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисия за регулиране на съобщенията за 2015 г.
204.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2015 г.
119.2 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Конституционния съд за 2015 г.