166.9 KB
Резултати от извършените финансови одити за изразяване на становище по годишните финансови отчети за 2012 г. на общините
463.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Септември за 2012 г.
277.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Правец за 2012 г.
265.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Айтос за 2012 г.
268.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Ардино за 2012 г.
351.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Баните за 2012 г.
246.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Берковица за 2012 г.
265.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Борован за 2012 г.
347.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Бургас за 2012 г.