287.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ за 2016 г.
176.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Университета по библиотекознание и информационни технологии за 2016 г.
293.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" за 2016 г.
279.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна за 2016 г.
279.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висше строително училище "Л. Каравелов" - гр. София за 2016 г.
250.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висше училище по телекомуникации и пощи - гр. София за 2016 г.
332.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Икономически университет - гр. Варна за 2016 г.
309.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Лесотехнически университет за 2016 г.
234.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Медицински университет - гр. Плевен за 2016 г.