467.7 KB

От 12 препоръки към кмета, 10 са изпълнени, една е частично изпълнена и една препоръка не е изпълнена. Две препоръки към ОбС-Чупрене, не са изпълнени

Доклад за втора проверка за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Чупрене за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
377.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
386.5 KB

От дадените 6 препоръки 2 са изпълнени

Доклад за резултатите от трета проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствието при финансовото управление на община Сопот за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
416.5 KB

Всички дадени пропоръки на кмета на общината и на общинския съвет са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Камено за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
358.8 KB

След втора проверка е установено, че не е изпълнена една препоръка от кмета

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг в Община Димитровград за периода от 0
410.7 KB

След втора проверка е установено: от кмета на общината 2 препоръки са изпълнени, 2- частично, 1- не е изпълнена. От ОбС -1 препоръка е изпълнена, 2 - частично, 1- не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград за периода от 01.01.2014 г.
452.8 KB

При вторарата проверка е установено, че всички 9 препоръки, дадени на кмета и 3 препоръки, дадени на ОбС, са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Казанлък за периода 2014 г.-2015 г.
410.7 KB

При втора проверка: от 7 дадени препоръки на кмета, 3 са
изпълнени, 2 - частично, 2- не са изпълнени. От 3 препоръки на ОбС – 2 са изпълнени, 1 е изпълнена частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Твърдица за периода от 01.
473.1 KB

От дадените 9 препоръки на кмета на Община Дългопол са изпълнени 5, в процес на изпълнение са 4. От дадените 8 препоръки на ОбС-Дългопол, са изпълнени 6, частично - 1, в процес на изпълнение - 1.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дългопол, Област Варна за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2
809.0 KB

От дадените 14 препоръки на кмета - 3 са изпълнени, 5 - частично, 6- не са изпълнени, а от дадените 7 препоръки на общинския съвет - 3 са изпълнени, 2 - частично и 2 - не са изпълнени

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Пирдоп за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
420.0 KB

При втора проверка е установено, че от кмета са изпълнени 2
препоръки, 3 не са изпълнени, от общинския съвет - 2 са изпълнени и 2 не са

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Сандански за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
429.8 KB

При втора проверка е установено, че от кмета 2 препоръки са изпълнени, 1 - не, една е в процес на изпълнение, а от общинския съвет 1 препоръка
е изпълнена и 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствието при финансовото управление на община Сопот за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
393.1 KB

При втората проверка на СП е установено, че всички препоръки са изпълнени

Последващ контрол по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Стралджа за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
447.1 KB

Седемте препоръки, дадени на кмета на общината и трите препоръки, дадени на общинския съвет са изпълнени

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Хисаря за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
417.6 KB

Всички дадени препоръки на кмета на Община Куклен и на Общинския съвет -
Куклен са изпълнени

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Куклен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
393.1 KB

Осъществената втора проверка за изпълнението на препоръките показа, че всички препоръки са изпълнени

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Стралджа за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.