Съгласно т. 74 от ДДС № 08 от 2018 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети за 2018 г., одитирани от Сметната палата

366.2 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Държавното предприятие "Научно-производствен център" за 2018 г.
365.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2018 г.
408.2 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
341.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г.
297.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
419.6 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
353.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Конституционния съд за 2018 г.
350.1 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Фонд ,,Сигурност на електроенергийната система“ за 2018 г.
392.7 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на външните работи за 2018 г.