239.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Министерство на земеделието и храните за 2014 г.
229.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Авиоотряд 28 за 2014 г.
136.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
213.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Администрацията на президента за 2014 г.
206.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2014 г.
239.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската телеграфна агенция за 2014 г.
138.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българското национално радио за 2014 г.
139.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.
151.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2014 г.