250.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Бургаски университет "Проф. А. Златаров" за 2013 г.
234.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" за 2013 г.
181.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна, за 2013 г.
271.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Военна академия "Г. С. Раковски" за 2013 г.
224.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Икономическия университет - Варна, за 2013 г.
286.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Лесотехническия университет за 2013 г.
180.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Медицински университет - Варна, за 2013 г.
227.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Медицински университет - Плевен, за 2013 г.
263.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Медицински университет - Пловдив, за 2013 г.