Становище на КЗЛД

Становище на Комисията за защита на личните данни относно изпълнението на задълженията на Сметната палата за поддържане на ЕРИК

Виж още