Споразумения

81.0 KB
Споразумение за сътрудничество между Сметната палата и Министерството на финансите
503.2 KB
Споразумение за сътрудничество между Сметната палата и Фондация „Български институт за правни инициативи“
28.5 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата и Прокуратурата на Република България
16.6 MB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата и Прокуратурата на Република България
1.7 MB
Споразумение за сътрудничество c Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисия за защита на конкуренцията, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, ИА„Одит на средствата от EC”, Дирекция „Защита
49.0 KB
Меморандум за партньорство между Сметната палата и Асоциация “Прозрачност без граници”, Институт за развитие на публичната среда, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)” и Сдружение „Българско сдружение за честни избори
301.0 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Прокуратурата на Република България
38.5 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Прокуратурата на Република България
55.0 KB
Споразумение за сътрудничество между Сметната палата и Националния статистически институт
160.5 KB
Споразумение за сътрудничество между Сметната палата, Института на вътрешните одитори и Института на дипломираните експерт-счетоводители
47.5 KB
Споразумение за сътрудничество между Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията за държавна финансова инспекция
40.0 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Националната агенция за приходите
148.0 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Националната агенция за приходите
34.0 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност”
44.5 KB
Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Сметната палата на Република България и Омбудсмана на Република България
51.0 KB
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в областта на контрола върху обществените поръчки