482.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ивайловград за 2018 г.
392.5 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Харманли за 2018 г.
689.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Момчилград за 2018 г.
722.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Етрополе за 2018 г.
448.9 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Монтана за 2018 г.
360.2 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Правец за 2018 г.
378.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Раковски за 2018 г.
424.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Руен за 2018 г.
421.6 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Батак за 2018 г.