289.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.
410.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г
541.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерството на труда и социалната политика за 2011 г.
325.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Авиоотряд 28 за 2011 г.
304.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2011 г.
425.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската академия на науките за 2011 г.
397.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2011 г.
335.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българското национално радио за 2011 г.
332.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2011 г.