2.1 MB
Одитен доклад за извършен одит „Оптимизиране на организацията на регистрите на държавната администрация“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г.
942.5 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" за периода 01.01.2021 до 31.12.2022
557.7 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" към МС за периода 01.01.2022 до 30.06.2023
5.1 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г.
3.9 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Българска банка за развитие“ ЕАД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
3.3 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективност на мерките в подкрепа на туризма за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г.
3.6 MB

Категория: Управление на евросредства

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 г.
1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Висшето училище по телекомуникации и пощи за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
733.4 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Института по публична администрация към Министерския съвет за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
1.1 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на образованието и науката за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.4 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на отбраната за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.5 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
1.8 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Комисията за защита на личните данни за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
1.2 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.