4.5 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за изпълнение на одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 - икономически мерки за микро-, малки и средни предприятия“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
814.9 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев“ - София за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
945.4 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Университета по архитектура, строителство и геодезия за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
5.2 MB

Категория: Управление на евросредства

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Администриране на нередности“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.
3.0 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на „Български пощи“ - ЕАД за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2022 г.
725.3 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националния институт за помирение и арбитраж за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.2 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на фонд „Условия на труд“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.5 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и управлението на задграничните имоти на Министерството на външните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.
974.2 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.1 MB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.9 MB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Управление, контрол и мониторинг на средствата по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ за периода от 01.01.2016 г. до31.12.2020 г.
1.1 MB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.0 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация Софийска област за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
982.9 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.3 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на младежта и спорта за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.3 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.