1.4 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на отбраната за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.5 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
1.8 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Комисията за защита на личните данни за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
1.2 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
2.8 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективност при управлението на Природен парк „Витоша”“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г.
2.2 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
2.0 MB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Окръжен съд - Сливен, Окръжен съд - Смолян, Окръжен съд - Стара Загора и Софийски окръжен съд за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
2.4 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Министерството на земеделието, храните и горите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
945.9 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния институт за недвижимо културно наследство за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
990.0 KB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна комисия по сигурността на информацията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
4.4 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Регионалните здравни инспекции в Благоевград, Бургас, Кюстендил и Пловдив за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
2.9 MB

Категория: Управление на евросредства

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на Процедура – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по ПРСР 2014-2020 за периода 01.01.2018-31.12.2021 г.
1.3 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ на Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
1.3 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.