1.1 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националната галерия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
3.0 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
1.1 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния музей „Земята и хората“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
2.4 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българската академия на науките за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
803.0 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Комисията за регулиране на съобщенията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
789.3 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
792.3 KB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
1.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклаз за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна агенция „Архиви“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
952.1 KB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния институт на правосъдието, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
850.2 KB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Медицинския университет - София за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.1 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
1.2 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.5 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
2.4 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективност на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в изграждане и модернизиране на научноизследователската инфраструктура“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.