553.2 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2017 г.
349.8 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерския съвет за 2017 г.
378.9 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. София
468.2 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на културата за 2017 г.
459.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
394.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
156.2 KB

Одитно становище за отказ за заверка

Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2016 г.
234.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2016 г.
223.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.