7.3 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2021 г.
5.8 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2020 г.
7.8 MB
Oтчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2019 г.
5.5 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2018 г.
7.0 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2017 г.
3.0 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2016 г.
1.4 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода 01.04.2015 - 31.12.2015 г.
1.9 MB
Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода от 11.06.2014 г. до 20.01.2015 г.
7.1 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г.
1.6 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2012 г.
3.3 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2010 г.
2.5 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2011 г
2.7 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2009 г.
2.2 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2008 г.
137.2 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2007 г.
1.9 MB
Отчет за дейността на Сметната палата за 2006г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2021 г.

Отчетът за дейността на Сметната палата се внася в Народното събрание до 30 септември всяка година.

Виж още