Указания за изготвяне на отчетите на участниците в изборите

Указания за изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведена предизборна кампания

Виж още

За доставчици на услуги

Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата.

Виж още

Пояснения към отчети

Пояснения към отчети

Виж още