Председател

Димитър Главчев

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, назначен за служебен министър-председател на Република България с указ на Президента на Републиката от 9 април 2024 г.

Виж още
Заместник-председатели

Горица Грънчарова - Кожарева
Изпълняващ правомощия на председател на Сметната палата за периода от назначаването на председателя на Сметната палата за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България до неговото освобождаване

Тошко Тодоров

Виж още
Членове

проф. д-р Георги Иванов
Емил Евлогиев

Виж още
Одитни дирекции

"ФО" I
"ФО" II
"ОСФУ" I
"ОСФУ" II
"Одити на изпълнението"
"Специфични одити"

Виж още
Администрация

Виж още резултати
Декларации по ЗПKOНПИ

Виж още резултати