Председател

Димитър Главчев

Виж още
Заместник-председатели

Горица Грънчарова-Кожарева
Тошко Тодоров

Виж още
Членове

проф. д-р Георги Иванов
Емил Евлогиев

Виж още
Одитни дирекции

"ФО" I
"ФО" II
"ОСФУ" I
"ОСФУ" II
"Одити на изпълнението"
"Специфични одити"

Виж още
Администрация

Виж още резултати
Декларации по ЗПKOНПИ

Виж още резултати