111.4 KB
Резултати от извършените финансови одити за изразяване на становище по годишните финансови отчети за 2012 г. на Народното събрание, ВСС, министерства и ведомства, НОИ, НЗОК
358.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската академия на науките за 2012 г.
271.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Авиоотряд 28 за 2012 г.
242.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2012 г.
277.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Администрацията на Президента за 2012 г.
286.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2012 г.
349.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българската телеграфна агенция за 2012 г.
213.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Българското национално радио за 2012 г.
317.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2012 г.