200.0 KB
Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2023 година
1.9 MB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
2.5 MB

Категория: Партии и избори

Одитен доклад за за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
200.5 KB
Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2022 година
199.6 KB
Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2021 година
1.5 MB

Категория: Партии и избори

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.