Прессъобщения

 

 

Виж още
В печатни медии

Виж още резултати
В електронни медии

Виж още резултати
Фотогалерия

Виж още резултати
Достъп до информация

Виж още резултати
Полезни връзки - медии

Виж още резултати
Анализи по одити и данни на Сметната палата

Институт за развитие на публичната среда: Разходите за медии в кампаниите - най-важни за партиите (16.01.2024 г)

 

Институт за развитие на публичната среда: Приходите в кампанията за местните избори 2023 г. - част 1
 

Институт за развитие на публичната среда: Приходите в кампанията за местните избори 2023 г. - част 2

 

Мониторинг, анализи и изследвания, засягащи въпросите за финансирането и отчетността на политическите партии в България по данни на Сметната палата

Виж още