226.9 KB 10.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Якимово, Област Монтана за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
176.3 KB 16.12.2021 г.
Връчен проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Никопол, Област Плевен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
349.8 KB 14.12.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Полски Тръмбеш, Област Велико Търново, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
228.4 KB 09.12.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сунгурларе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
175.8 KB 29.11.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Провадия, област Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
227.3 KB 24.11.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Лъки за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
228.3 KB 10.11.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
227.4 KB 04.11.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Крумовград за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
227.4 KB 29.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Първомай за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.1 KB
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
228.1 KB 20.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Раковски за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
228.2 KB 16.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за одит за съответствие при възлагането и изпълнението на ОП и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Берковица за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
348.9 KB 30.07.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Априлци, Област Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
229.6 KB
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Нова Загора 01.01.2015 до до 31.12.2016 г.
12.9 KB 13.07.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
228.8 KB 29.06.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.