228.2 KB 16.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за одит за съответствие при възлагането и изпълнението на ОП и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Берковица за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
348.9 KB 30.07.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Априлци, Област Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
229.6 KB
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Нова Загора 01.01.2015 до до 31.12.2016 г.
12.9 KB 13.07.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
228.8 KB 29.06.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
349.5 KB 08.06.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Разград за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
13.0 KB 14.04.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Монтана за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
175.4 KB 05.04.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
350.6 KB 11.03.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Видин за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
230.0 KB 17.02.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост в Община Карнобат за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
351.4 KB 22.01.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Враца за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. – 1
350.9 KB 22.01.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Враца за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. – 2
174.1 KB 17.12.2020 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дългопол, област Варна, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
227.8 KB 24.11.2020 г.
Връчен проект на одитен доклад № 0500300217 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Хисаря за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
188.5 KB 19.10.2020 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Самуил, област Разград за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
188.1 KB 19.10.2020 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Самуил, област Разград за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г. (2)