172.4 KB 16.11.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Своге за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
177.4 KB 13.11.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Долни Дъбник, Област Плевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г
350.5 KB 12.10.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Долни чифлик, Област Варна за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
227.8 KB 13.09.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Златарица, област В. Търново за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г
175.8 KB 31.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на СО-Район „Илинден“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
174.9 KB 31.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на СО-Район „Сердика“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.5 KB 30.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Сливница за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
102.9 KB 22.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Община Костинброд за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.4 KB 17.08.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Чавдар, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
315.5 KB 10.08.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на публичните средства и общинските дейности на Община Исперих, област Разград, за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
174.6 KB 08.08.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Драгоман, който да обхване периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
227.4 KB 21.07.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси на Общините Малко Търново, Марица и Перущица за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (2)
227.3 KB 21.07.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси на Общините Малко Търново, Марица и Перущица за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (3)
227.0 KB 20.07.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси на Общините Малко Търново, Марица и Перущица за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (1)
226.2 KB 17.07.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост на Община Гурково за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
227.8 KB 12.07.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост на Община Гоце Делчев за периода от 01.01.2020 г. до 31.12