175.4 KB 17.01.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Червен бряг, Област Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
228.4 KB 20.12.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Ардино за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.3 KB 06.12.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дряново, Област Габрово, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
173.2 KB 18.08.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен oдит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Каспичан, област Шумен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
227.7 KB 20.06.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на ОП и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Бойчиновци, Област Монтана за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
228.5 KB 17.05.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост на Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
172.6 KB 03.05.2022 г.
Връчен проекта на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Гулянци, Област Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
350.1 KB 26.04.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново, за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
174.5 KB 31.03.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад № 0200301421 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Цар Калоян, област Разград, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
228.5 KB 17.03.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
22.3 KB 22.02.2022 г.
Връчен проект на озитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Хитрино, област Шумен, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
226.9 KB 10.01.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад № 0200301321 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Якимово, Област Монтана за периода
176.3 KB 16.12.2021 г.
Връчен проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Никопол, Област Плевен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
349.8 KB 14.12.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Полски Тръмбеш, Област Велико Търново, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
228.4 KB 09.12.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сунгурларе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
175.8 KB 29.11.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад № 0200302620 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Провадия, област Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.