234.7 KB 29.05.2023 г.
Връчен проект на доклад за одит за съответствие при управлението на субсидии от държавния бюджет за вътрешноградски и междуселищни превози, компенсации и транспортни разходи в в Общините Айтос, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора и Тунджа 2016-17 г. (2)
231.9 KB 25.05.2023 г.
Връчен проект на доклад за одит за съответствие при управлението на субсидии от държавния бюджет за вътрешноградски и междуселищни превози, компенсации и транспортни разходи в в Общините Айтос, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора и Тунджа 2016-17 г.
174.0 KB 26.04.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Kрушари, област Добрич за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
226.8 KB 26.04.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Стамболово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
226.6 KB 21.04.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Симитли за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
350.1 KB 18.04.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Левски, Област Плевен, за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
226.6 KB 06.04.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Приморско за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
227.0 KB 27.03.2023 г.
Връчено извлечение от проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на договорите за концесии на имоти – общинска собственост на Общините Бургас и Созопол за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. (2)
228.6 KB 27.03.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Елин Пелин за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
230.1 KB 24.03.2023 г.
Връчено извлечение от проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на договорите за концесии на имоти – общинска собственост, на Общините Бургас и Созопол за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
228.4 KB 17.03.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост на Община Мъглиж за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
227.9 KB 16.03.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Брезово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
227.5 KB 08.03.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Родопи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
227.1 KB 07.03.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Бобов дол за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
229.2 KB 07.03.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Асеновград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
227.6 KB 02.03.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие управлението на публичните средства и дейности на Община Стамболийски за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.