108.6 KB 08.05.2024 г.
Връчен доклад на кмета на Община Иваново за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства за периода 01.01.21 до 31.12.22
175.0 KB 15.04.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Долна Митрополия за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023 г.
175.1 KB 19.03.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен oдит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Павликени, Обл. В .Търново за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023
225.7 KB 22.02.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Козлодуй, Област Враца за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
279.9 KB 23.01.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства 7и дейности на Община Брацигово за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
280.9 KB 19.01.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен на одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Бобошево за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
101.6 KB 19.01.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Перник за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
172.4 KB 16.11.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Своге за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
177.4 KB 13.11.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Долни Дъбник, Област Плевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г
350.5 KB 12.10.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Долни чифлик, Област Варна за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
227.8 KB 13.09.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Златарица, област В. Търново за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г
175.8 KB 31.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на СО-Район „Илинден“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
174.9 KB 31.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности на СО-Район „Сердика“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.5 KB 30.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Сливница за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
102.9 KB 22.08.2023 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на Община Костинброд за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.4 KB 17.08.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Чавдар, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.