284.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново
281.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Технически университет - Габрово
257.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна, за 2010 г.
300.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Медицински университет – Варна, за 2010 г.
277.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Медицински университет – Плевен, за 2010 г.
263.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Технически университет - гр. Варна, за 2010 г.
305.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Национален военен университет “Васил Левски” - гр. Велико Търново
366.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив
348.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”