171.9 KB 06.06.2023 г.
Връчени извлечения от проект на Одитен доклад за одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители, проведени на 02.10.2022 г
172.5 KB 07.07.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на РБ
171.5 KB 29.06.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание
172.2 KB 11.05.2022 г.
Връчени извлечения от проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители, проведени на 11.07.2021 г.