172.5 KB 07.07.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на РБ
171.5 KB 29.06.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание
172.2 KB 11.05.2022 г.
Връчени извлечения от проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители, проведени на 11.07.2021 г.
111.1 KB 25.09.2020 г.
Връчени извлечения от проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. – местни коалиции от пар
65.6 KB 14.07.2020 г.
Връчени извлечения от проекта на одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. – политически партии и к