621.4 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Държавното предприятие "Научно-производствен център" за 2020 г.
625.1 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2020 г.
545.3 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишен финансов отчет на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г.
625.7 KB

Категория: Съдебна власт

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Конституционния съд за 2020 г.
574.3 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Съвета за електронни медии за 2020 г.
650.1 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Българското национално радио за 2020 г.
754.1 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на културата за 2020 г.
645.0 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Финансов одит

GFO_Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
766.5 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на здравеопазването за 2020 г.