444.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Медицинския университет - гр. Пловдив за 2017 г.
392.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" за 2017 г.
366.3 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Икономическия университет - гр. Варна за 2017 г.
394.2 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Висшето строително училище "Любен Каравелов" за 2017 г.
369.1 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната художествена академия за 2017 г.
185.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, за 2017 г.
179.5 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Варна, за 2017 г.
203.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" за 2017 г.
199.0 KB
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Техническия университет - гр. Габрово, за 2017 г.