Адрес: София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 37

02 980 36 90

За писма и документи:Деловодство - работно време - 8.30 ч. - 18.00 ч.

02 981 06 98

delovodstvo@bulnao.government.bg

За въпроси към Кабинет на председателя:

02 980 36 90

president@bulnao.government.bg

За въпроси по Закона за политическите партии и по Изборния кодекс:

02 8116 836, 02 8116 871, 02 8116 866

delovodstvo@bulnao.government.bg

За въпроси за обявени конкурси за длъжности:

02 9357 545, 02 9357 425

delovodstvo@bulnao.government.bg

За въпроси към "Връзки с обществеността":

02 981 75 43

press@bulnao.government.bg

Свържете се с нас

!

!
!

!

Подаване на сигнали в Сметната палата по ЗЗЛПСПОИН

Информация за условията и реда за подаване на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Виж още