305.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Варна за 2011 г.
272.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Велики Преслав за 2011 г.
280.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Велико Търново за 2011 г.
352.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Велинград за 2011 г.
339.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Видин за 2011 г.
333.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Враца за 2011 г.
272.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Вълчедръм за 2011 г.
251.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Габрово за 2011 г.
312.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Генерал Тошево за 2011 г.