Външен изпит за одитори на Сметната палата

Сметната палата насрочва изпит за одитори, който е безплатен и отворен на всички желаещи да се развиват професионално във Върховната одитна институция. Изпитът ще се проведе на  13 юли 2024 г.

Списък с допуснатите до изпита може да видите тук

Всичко за изпита - прочетете тук

СТУДЕНТСКИ СТАЖ В СМЕТНАТА ПАЛАТА

Сметната палата предлага възможности за студентски стаж с цел да подпомогне професионалната реализация на студентите, да развие практическите им умения, свързани с одитната, контролната и административната дейност и да ги насърчи да се развиват в професионалната област на одитната институция.

Виж повече

Конкурси

Конкурси за подбор и заемане на длъжности в одитните дирекции на Сметната палата и в административните й звена

Виж конкурси