722.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2024 г.
714.9 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на република България за 2023 г.
692.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2022 г.
738.9 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2021 г.
678.4 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2020 г.
787.9 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2019 г.
704.3 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2018 г.
755.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2017 г.
846.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г.
580.0 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2015 г.
993.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2014 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г.
1.6 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2012 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2011 г.
875.0 KB
ПРОГРАМА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2009 г.