Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

683.6 KB
Програма за одитната дейност за 2022 г. (06-22)
738.9 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2021 г.
162.2 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2020 г.
785.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2019 г.
624.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2018 г.
752.8 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2017 г.
845.2 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г.
580.0 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2015 г.
993.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2014 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г.
1.6 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2012 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2011 г.
875.0 KB
ПРОГРАМА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2009 г.
801.0 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2008г.
745.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г.