Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

691.3 KB
Програма за одитната дейност за 2022 г.- 18-05-2022
738.9 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2021 г. - СЕМ
162.2 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2020 г.
785.1 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2019 г.
624.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2018 г.
752.8 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2017 г.
845.2 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2016 г.
580.0 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2015 г.
993.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2014 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г.
1.6 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2012 г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2011 г.
875.0 KB
ПРОГРАМА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.
1.1 MB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2009 г.
801.0 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2008г.
745.5 KB
Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г.