217.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Аврен за 2015 г.
248.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Айтос за 2015 г.
192.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Аксаково за 2015 г.
251.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Антоново за 2015 г.
180.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Ардино за 2015 г.
345.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Асеновград за 2015 г.
247.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Балчик за 2015 г.
418.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Банско за 2015 г.
244.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Белене за 2015 г.