243.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Агенцията за ядрено регулиране за 2013 г.
226.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Администрацията на президента за 2013 г.
238.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисията за регулиране на съобщенията за 2013 г.
300.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
261.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
247.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
285.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Министерството но инвестиционното проектиране за 2013 г.
245.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
243.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Съвета за електронни медии за 2013 г.