216.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Велинград за 2014 г.
295.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Трявна за 2014 г.
361.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на Столична община за 2014 г.
312.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Бяла (Русенско) за 2014 г.
259.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Велико Търново
308.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Генерал Тошево за 2014 г.
254.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Горна Оряховица за 2014 г.
216.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Гълъбово за 2014 г.
137.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на годишния финансов отчет на община Кирково за 2014 г.