175.8 KB 29.05.2023 г.
Връчен проект на доклад за одит на изпълнението на Процедура –Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за периода 2017-2021 (2)
104.5 KB 23.05.2023 г.
Връчен проект на доклад за одит на изпълнението на Процедура –Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за периода 2017-2021 г.
173.6 KB 18.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния център за трансфузионна хематология за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (3)
173.6 KB 17.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния център за трансфузионна хематология за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (2)
231.1 KB 16.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (8)
173.9 KB 15.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Национален център за трансфузионна хематология за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
230.4 KB 12.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (7)
231.3 KB 11.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (2)
229.0 KB 11.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (3)
229.5 KB 11.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (4)
230.2 KB 11.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (5)
230.1 KB 11.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. (6)
231.0 KB 10.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в ЦСМП – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
102.8 KB 04.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективност при управлението на Природен парк „Витоша“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г. (2)
102.6 KB 03.05.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективност при управлението на Природен парк „Витоша“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г.
103.5 KB 25.04.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективност при управлението на Природен парк „Витоша“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г. (1)