102.3 KB 17.04.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Георги Бенковски“ – Плевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
102.2 KB 17.04.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Георги Бенковски“ – Плевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. (2)
226.8 KB 27.03.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националния компенсационен жилищен фонд за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 г.
174.8 KB 20.03.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Васил Левски“ – Пловдив за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023 г.
228.1 KB 05.03.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (3)
229.4 KB 28.02.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (2)
100.4 KB 27.02.2024 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
101.0 KB 26.02.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Икономическия университет-Варна за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
101.4 KB 01.02.2024 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Осигуряване на качеството на училищното образование“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2023 г.
103.2 KB 19.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.
173.4 KB 19.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София – град за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
172.5 KB 13.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция по лозата и виното за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
173.0 KB 11.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на ББР ЕАД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. (4)
103.5 KB 08.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г. (4)
103.5 KB 07.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г.
103.2 KB 07.12.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г. (2)