103.6 KB 11.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българската академия на науките за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
64.3 KB 10.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на дейностите при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. (1)
172.0 KB 05.01.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 04.04.2021 г.
485.6 KB 03.12.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19“ - мерки за подпомагане на земеделски производители.
485.1 KB 03.12.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19“ - мерки за подпомагане на земеделски производители - 2
105.0 KB 27.10.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г., на проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ от 13.12.2016 г.
23.5 KB 19.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.-2
175.5 KB 18.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.
103.9 KB 15.10.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна агенция „Архиви” за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
102.9 KB 14.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.9 KB
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
102.5 KB 30.09.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. -2
174.8 KB 21.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
102.5 KB 16.09.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.2 KB 14.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
174.4 KB 13.08.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.