23.5 KB 19.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.-2
175.5 KB 18.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.
103.9 KB 15.10.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна агенция „Архиви” за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
102.9 KB 14.10.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.9 KB
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
102.5 KB 30.09.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. -2
174.8 KB 21.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
102.5 KB 16.09.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.2 KB 14.09.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
174.4 KB 13.08.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
175.3 KB 12.08.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.-3
173.5 KB 11.08.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. - 2
106.8 KB 10.08.2021 г.
Съобщение за връчване на проект на одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
174.0 KB 04.08.2021 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
173.0 KB 03.08.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
174.2 KB 02.08.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на „Напоителни системи“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.(2)