171.2 KB 02.02.2023 г.
Връчени извлечения от проекта на Одитен доклад № 0600100322 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г
172.0 KB 02.02.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен Одит на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г. на Матей Матев, председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
101.8 KB 01.02.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев“ - София за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
62.1 KB 01.02.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.
103.0 KB 25.01.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
173.2 KB 16.01.2023 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на “Български пощи“ – ЕАД за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2022 г.
102.7 KB 19.12.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и управлението на задграничните имоти на Министерството на външните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.
103.1 KB 28.11.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
101.0 KB 23.11.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
103.8 KB 05.10.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. на бивши министри
174.7 KB 13.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
101.1 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на дирекция „Миграция“ в Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
174.7 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
173.9 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (2)
175.5 KB 07.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
174.5 KB 07.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (2)