102.2 KB 04.05.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности н Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г. - 3
104.0 KB 27.04.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г. - 2
102.0 KB 26.04.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
228.3 KB 22.02.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит за съответствие на дейностите при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. ( на бивш)
173.5 KB 10.02.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния музей „Земята и хората“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
228.4 KB 03.02.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад № 1000200321 за извършен одит за съответствие на дейностите при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.
101.8 KB 01.02.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Комисията за регулиране на съобщенията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
18.6 KB 20.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националната галерия за периода от 01.01.2016 до 31.12.2017 г.
229.9 KB 12.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на дейностите при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.
103.6 KB 11.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българската академия на науките за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
64.3 KB 10.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие на дейностите при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. (1)
105.1 KB 06.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
105.1 KB 06.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г. - 1
105.0 KB 06.01.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г. - 2
172.0 KB 05.01.2022 г.
Връчени извлечения от проекта на Одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 04.04.2021 г.
485.6 KB 03.12.2021 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19“ - мерки за подпомагане на земеделски производители.