174.7 KB 13.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
101.1 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публични средства и дейности на дирекция „Миграция“ в Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
174.7 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
173.9 KB 09.09.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (2)
175.5 KB 07.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
174.5 KB 07.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (2)
104.2 KB 01.09.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на младежта и спорта за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
103.2 KB 30.08.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. (2)
103.9 KB 29.08.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
173.5 KB 22.08.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. (4)
173.5 KB 11.08.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. (3)
172.8 KB 04.08.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. (2)
172.3 KB 03.08.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.
102.5 KB 18.07.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
345.4 KB 15.07.2022 г.
Връчен проект на Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
102.7 KB 11.07.2022 г.
Връчен проект на одитен доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.